Isolering

Thermo-Logic erbjuder sprayisolering med både öppna och slutna celler samt produkter för grundisolering och radonspärr. Med våra applikatörers långa erfarenhet väljs den produkt som är mest kostnadseffektiv för ditt projekt.

Polyuretan har i tiotals år varit känt som ett högeffektivt isoleringsmaterial där det ställt höga krav. Tack vare sitt låga lambda-värde har isoleringstjockleken radikalt minskat i förhållande till traditionella isoleringsprodukter.

Betonglyftning & markstabilisering

Vi hjälper våra kunder med att lyfta och stabilisera tunga konstruktioner som satt sig av olika orsaker, utan att utsätta vare sig mark, miljö, vatten eller konstruktion för giftiga utsläpp eller ytterligare påfrestning i vikt.

I stället applicerar vi ett mycket lätt men starkt material som inte ytterligare påverkar vikten av konstruktionen eller den dåliga marken negativt utan hjälper till att hålla det stabilt.

Coating

Utsliten betong kostar många miljarder varje år. Därför finns det också stora pengar att spara genom smartare renovering och yttätning, inom allt från kommuner, industrier och entreprenader till energi-bolag och vattenkraftverk.

Vi erbjuder våra kunder högsta kvalitet på coating. Allt ifrån tätning och restaurerande samt uv-reducerande tak-coatings till högpresterande tätskikt för badrum, grunder och betongfundament.

INSTAGRAM

    

Följ oss på sociala medier