Isolering

Thermo-Logic erbjuder sprayisolering med både öppna och slutna celler samt produkter för grundisolering och radonspärr. Med våra applikatörers långa erfarenhet väljs den produkt som är mest kostnadseffektiv för ditt projekt.

Polyuretan har i tiotals år varit känt som ett högeffektivt isoleringsmaterial där det ställt höga krav. Tack vare sitt låga lambda-värde har isoleringstjockleken radikalt minskat i förhållande till traditionella isoleringsprodukter.

Cool Roofing System

Med Thermo-Logic Cool Roofing System får ni ett tätt, skarvfritt, uv-redu- cerande och estetiskt tilltalande membran som förnyar taket utan att behöva ta bort det gamla. På köpet skapar vårt system ett ”kallt tak” (sk Cool Roof) som sänker temperaturen på taket ifrån 45-55 grader sommartid ner till lufttemperatur vilket sänker arbetstemperaturen och därmed förlänger livslängden på mekaniska system monterade på taket. 

Betonglyftning & markstabilisering

Vi hjälper våra kunder med att lyfta och stabilisera tunga konstruktioner som satt sig av olika orsaker, utan att utsätta vare sig mark, miljö, vatten eller konstruktion för giftiga utsläpp eller ytterligare påfrestning i vikt.

I stället applicerar vi ett mycket lätt men starkt material som inte ytterligare påverkar vikten av konstruktionen eller den dåliga marken negativt utan hjälper till att hålla det stabilt.

Coating

Utsliten betong kostar många miljarder varje år. Därför finns det också stora pengar att spara genom smartare renovering och yttätning, inom allt från kommuner, industrier och entreprenader till energi-bolag och vattenkraftverk.

Vi erbjuder våra kunder högsta kvalitet på coating. Allt ifrån tätning och restaurerande samt uv-reducerande tak-coatings till högpresterande tätskikt för badrum, grunder och betongfundament.

INSTAGRAM