ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
POLYURETAN-ISOLERING

 

Vi arbetar med olika sorters foam. En traditionell 2000-foam av sluten cell som är ångtät, lufttät, kapilärbrytande och konvektionsfri.

Vi har en så kallad öppen cell som är lufttät, skarvfri och hermetisk men ångtrög vilket gör den användbar som tilläggsisolering på vindar, i innerväggar, ytterväggar och mellanbjälklag bland annat.

Vi har även en tak-foam som har samma egenskaper som den slutna 2000-foamen men den är själv-levelerande och blir mycket hårdare.

KRYPGRUNDER. Där vår produkt rekommenderas som en långsiktig och bra lösning. Applicering sker antingen mot mark eller direkt mot bjälklaget vilket motverkar att fukt, lukt, radon och insekter tar sig upp i huset. Resultatet är 2-5*C varmare golv och investeringen är intjänad på 2 – 7 år. Vår foam fungerar även som radonspärr.

UTSIDA GRUND. Vid exempelvis dräneringsarbeten ersätter Thermo-Logics´s foam alla membran och traditionella lösningar. Vi applicerar ett skarvfritt klimatskal runt hela grunden som håller all slags väta borta ifrån grunden. Foamen klarar även att stå emot vatten med marktryck som exempelvis översvämningar.

VINDSBJÄLKLAG. Vår lösning ger inte bara extra energibesparing pga sin täthet utan är även bättre i fukthänseende, enligt en färsk rapport ifrån Rise.

INSIDA YTTERTAK OCH VÄGGAR/FASAD. Om du vill ha maximal energibesparing och komfort, men inte vill förlora boyta. Då är vi det självklara valet. Vår foam fungerar som en termisk block och isolerar även mot solens värme sommartid. Man slipper diffusionsplast och luftspalt samt sadla på befintliga takstolar vilket sparar både tid och viktiga/dyra kvadratmeter.

 

ISOLERING AV PLÅTHALLAR/MASKINHALLAR ELLER TÄLTHALLAR.
Thermo-Logic´s foam har egenskaper som traditionell isolering saknar och du behöver därför varken ångspärr, luftspalt eller fästpunkter.

Resultatet blir ett skarvfritt och 100% luft- och ång-tätt skal som följeralla delar i hallens konstruktion. Detta eliminerar köldbryggor, luftläckage och kondens, håller värmen inne på vintern men ute på sommaren. Därför går det åt minimalt med energi för uppvärmningen/nedkylning.Vi kan isolera upp till 200-300 kvadratmeter per dag med rätt förutsättningar. Med en välisolerad hall minskar du även dina uppvärmningskostnader rejält och kan därför räkna hem investeringen inom några år. Vår foam fungerar som en termisk block och isolerar även mot solens värme sommartid. Vi kan även isolera krypgrund, vind, tak, väggar, utsida grund etc.

    INSTAGRAM

        

    Följ oss på sociala medier