Skip to main content

Polyuretan Isolering

Vi arbetar med Nordic Foams produkter. En produkt portfölj som är ångtät, lufttät, kapilärbrytande och konvektionsfri.

Vår mest använda produkt är den som kallas slutencell, den är ångtät, lufttät, kapilärbrytande och konvektionsfri. Och kan även användas som radonbarriär. Denna tekniska isolering har få begränsningar.

Vi har det som kallas öppen cell som är lufttät, skarvfri och hermetisk men ångtrög vilket gör den användbar som tilläggsisolering på vindar, innerväggar, ytterväggar och mellanbjälklag bland annat.

Vi har även en tak-foam med samma egenskaper som den slutna, men den är mer själv-levelerande och blir mycket hårdare.

Olika användningsområden

KRYPGRUNDER

Där vår produkt rekommenderas som en långsiktig och bra lösning. Applicering sker antingen mot mark eller direkt mot bjälklaget vilket motverkar att fukt, lukt, radon och insekter tar sig upp i huset. Resultatet är 2-5*C varmare golv och investeringen är intjänad på 2 – 7 år. Vår foam fungerar även som radonspärr.

UTSIDA GRUND

Vid exempelvis dräneringsarbeten ersätter Thermo-Logics´s foam alla membran och traditionella lösningar. Vi applicerar ett skarvfritt klimatskal runt hela grunden som håller all slags väta borta ifrån grunden. Foamen klarar även att stå emot vatten med marktryck som exempelvis översvämningar.

BJÄLKLAG

Vår lösning ger inte bara extra energibesparing pga sin täthet utan är även bättre i fukthänseende, enligt en färsk rapport ifrån Rise.

YTTERTAK, VÄGGAR OCH FASADER

Om du vill ha maximal energibesparing och komfort, men inte vill förlora boyta. Då är vi det självklara valet. Vår foam fungerar som en termisk block och isolerar även mot solens värme sommartid. Man slipper diffusionsplast och luftspalt samt sadla på befintliga takstolar vilket sparar både tid och viktiga/dyra kvadratmeter.

PLÅT OCH TÄTHALLAR

Thermo-Logic’s foam, överlägsen traditionell isolering, eliminerar ångspärrar och luftspalter. Det ger ett skarvfritt, luft- och ångtätt skal som förhindrar köldbryggor, luftläckage och kondens, effektivt både vinter och sommar. Isolerar upp till 300 kvm per dag, vilket reducerar uppvärmningskostnader och ger snabb investeringsåterbetalning. Vår foam fungerar som termisk block mot sommarsol och kan appliceras på krypgrund, vind, tak, väggar och grund.