Skip to main content

BETONGLYFTNING & MARKSTABILISERING

Nu är det möjligt att med minsta möjliga ingrepp och till fraktionen av investeringen lösa problem som förut varit väldigt krävande och omfattande. Thermo-Logic´s betonglyftning är ett system med produkter, utrustning och material som vi tillsammans med väldigt få andra företag i världen kan erbjuda våra kunder.

Vår leverantör har skapat flertalet patenterade polyuretan-produkter och utrustning som tillsammans med vårt kunnande utmanar traditionella system och lösningar i allt ifrån prislapp och resultat till långvarighet och tidsåtgång.

Vi kan bland annat hjälpa våra kunder med att lyfta och stabilisera tunga konstruktioner som satt sig av olika orsaker, utan att utsätta vare sig mark, miljö, vatten eller konstruktion för giftiga utsläpp eller ytterligare påfrestning i vikt. Tvärtom applicerar vi ett mycket lätt men starkt material som inte ytterligare påverkar vikten av konstruktionen eller den dåliga marken negativt utan hjälper till att hålla det stabilt.

Utöver att lyfta, plana ut och stabilisera betong eller andra tunga saker, kan vi även djup-injektera eller behandla lös och dålig jordmån genom vårt en-komponentsmaterial Soil Stabilizer. Detta material binder samman sand, vatten, grus, mossa eller annan lös mark och dålig jordmån till ett eller flera stenhårda skikt som stabiliserar jordmassan på ett väldigt bra sätt. Thermo-Logic´s system kräver inga stora och tunga maskiner, onödigt stora håltagningar eller utgrävningar för plintar, balkar eller pålar för att få ett bra resultat.

Våra olika produkter tillverkas av egna recept för de speciella syften som önskas.

Vad vi kan göra
  • Lyfta -Stabilisera -Förstärka -Nivellera sättningar i betongplattor
  • Fylla i håligheter Exempel på Appliceringsområden: -Flygplatser -Vägar
  • Fabriksgolv -Järnvägar -Betongplattor -Silos & Cisterner -Gjutna pooldäck
  • Gjutna uppfarter -Garagegolv -Brofästen mm..