SKYDD UNDER BYGGNADENS HELA LIVSTID

Cool Roofing System är en ny företeelse för oss i Europa men är väl beprövat i USA sedan 1980-talet. Systemet med Cool Roofing sparar energi, motverkar Urban Heating Effect och hjälper dessutom till att motverka vår tids största utmaning med global uppvärmning. Cool Roofing fungerar på de allra flesta tak så som plåt, bitumen, PVC och betong mm. Thermo-Logic är ackrediterade installatörer och materialet vi använder är miljövänligt samt certifierat i ENERGY STAR®, Title 24, CRRC (Cool Roof Rating Council) och Byggvarubedömningen. Installationen går snabbt och kräver dessutom inga ”heta arbeten”. 

COOL ROOFING OCH SOLPANELER

Solpaneler tillsammans med vårt Cool Roofing System är investeringsmässigt en oslagbar kombination. Studier visar att solpanelernas elproduktion ökar med hela 13-24% med ett vitt tak.

I tillägg arbetar solpaneler bäst i temperaturer under 32 grader, överstiger temperaturen 43 grader minskar solpanelernas effektivitet med hela 50%. Med Thermo-Logics Cool Roofing System sänks takets temperatur under de varmaste tummarna ifrån 45-55 grader ner till 20- 30 grader (lufttemperatur).

Cool Roofing sänker även innetemperaturen i fastigheten med 4-7 grader och sänker därmed energibehovet av kylning med 10-30%. På köpet får man ett tak som håller längre, sänkt energikostnad, förbättrad arbetsmiljö och ökad produktion.