Skip to main content

COATING

Utsliten, sprucken och otät betong kostar många miljarder varje år precis som överhettade och läckande tak. Därför finns det också stora pengar att spara Utsliten, sprucken och otät betong kostar många miljarder varje år precis som överhettade och läckande tak. Därför finns det också stora pengar att spara genom smartare renovering och yttätning, inom allt från kommuner, industrier och entreprenader till energibolag och vattenkraftverk. Vi på Thermo-Logic erbjuder tillsammans med våra leverantörer coatings och beläggningar för de flesta behov.

Det finns lite olika sätt att laga eller restaurera ett läckande tak. Det dyraste är att riva bort den gamla tak-pappen och ersätta med ny, och det billigaste är att ”lappa och laga” allt eftersom problemen dyker upp.

Dock så finns det ytterligare ett alternativ om du istället vill ha en lösning som är heltäckande, vattentät, hermetiskt och estetiskt tilltalande och som samtidigt förlänger takets livslängd, reducerar och reflekterar solvärme samt underlättar underhåll.

I tillägg till det en estetiskt trevlig lösning, komplett tätskikt på taket och snabb installation får taket ett uv-reducerande och reflekterande skydd som sparar energi i kylning, underlättar Thermo-Logic´s tak-coatings för takmonterade kylaggregat och fläktar samt effektiviserar för energisystem. Det är dessutom mer ekonomiskt än att riva bort gammal papp och ersätta med ny både med utförande och kostnader för avfallshantering mm.

Liquid rubber

Produkterna från Liquid Rubber har redan använts i många år i olika projekt runt världen. Vi levererar hela sortimentet från Liquid Rubber med en serie av unika system med mycket breda användningsområden.

UNIKA EGENSKAPER
KVALITETEN ÄR ENASTÅENDE, APPLIKATIONEN ENKEL OCH SKYDDET HÅLLBART.
 • Vattentät, ångtät, luft- och gastät.
 • Radontät – stark, skarvfri och mycket bra vidhäftning.
 • Fäster även på fuktiga ytor.
 • Miljövänlig, innehåller inga VOC:n eller andra gifter
 • Mycket elastisk (upp till 900%).
 • Tål höga temperaturförändringar (-40°C till +160°C).
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
 • Industrier
 • Hamnar
 • Vattenverk
 • Bassänger
 • Parkeringshus
 • Reningsverk
 • Stora ytor utan skarvar som kräver hög belastning

Eco Silicate System

Eco Silicate System är en miljövänlig och kostnadseffektiv beläggning med extrem hållbarhet och oändliga användningsområden. Produkten finns som både golvbeläggning med själv-levellerande egenskaper till spay-applicerat ytskydd.

Tak-Silikon

Vår tak-silikon är en skarvfri och totalt vidhäftande en-komponents silikon-baserad tak-coating som tätar och restaurerar taket oavsett genomföringar, plåtövergångar eller skarvsläpp på papptak etc. Coatingen är applicerbar på traditionella papptak, betong-tak eller plåt. Den fungerar som tätskikt, hindrar påväxt, underlättar underhåll och går fort att installera. Vår coating reducerar även solens energi och sparar energi genom att fastighetens kylsystem inte behöver jobba så hårt.